Henderika Kiesewetter


Voeg toe aan uw lijst.

Geboren op: 12-8-1808 te Amsterdam
Overleden op: 1-1-1872 te Amsterdam op de leeftijd van 64 jaar.

Ouders:

Huwelijk(en):

Kinderen:


Klik voor lijst alle afstammelingen.
  1. ? Crabbendam     ?-?-?
  2. Cornelis Crabbendam     ?-?-?
  3. Pieter Crabbendam     ?-?-?
  4. Johan Gotlieb Crabbendam     ?-?-?
  5. Cornelia Maria Crabbendam     16-9-1838
  6. Henderika Crabbendam     ?-?-1841

Afstammingslijn:

De vader van Henderika Kiesewetter is: Johann Gotlieb Kiesewetter , geboren op: 3-6-1783
De vader van Johann Gotlieb Kiesewetter is: Johann Martin Kiesewetter , geboren op: 20-10-1726
De vader van Johann Martin Kiesewetter is: Christiaan Kiesewetter , geboren op: 9-8-1683
Gegevens van de ouders van Christiaan Kiesewetter zijn helaas niet opgenomen in de database.

Bijzonderheden:

  - Mogelijk is de juiste naam Henderika. Ze heeft, na het overlijden van haar man en haar jongste zoon enige tijd op de Laan in Den Helder gewoond.
  24-8-1808 Gedoopt in de Nieuwe Kerk (Hervormd), Getuigen waren Martin Kiesewetter (wie was dit?) en Henderika Rensink. Pastor: Christoph Georg Siegmund Begemann.
  - Oom Cornelis schrijft in zijn 'in Memoriam':
"Mijn tante Heintje woonde tijdens mijn kinderjaren in Amsterdam in de Noorderstraat bij de Prinsengracht; zij was gehuwd met Cornelis Crabbendam, die een zaak in brandstoffen dreef en wiens voornaam ook aan mij Is gegeven. Met mijn oom en tante Crabbendam hebben wij steeds een hartelijke omgang onderhouden. Mijn oom is evenwel reeds overleden voordat ik de leeftijd van 12 jaren bereikte. Uit hetgeen zal volgen blijkt, dat verschillende omstandigheden hebben meegewerkt, dat die omgang, ook na het overlijden van mijn oom, met mijn tante is blijven voortduren. Het scheen zelfs of de familieband tussen mijn tante Heintje en mijn ouders nog inniger is geworden. De kinderen van oom en tante Crabbendam kwamen dikwijls bij ons thuis logeren, terwijl wij wederkerig meermalen de gasten van onze tante waren. Nog enige jaren na het overlijden van oom Crabbendam heeft mijn tante de zaak in brandstoffen met behulp van haar jongste zoon voortgezet, doch nadat deze zoon is overleden, heeft zij de zaak aan haar oudste zoon overgedaan. Zij is toen naar Den Helder verhuisd, alwaar zij enige jaren op de Laan heeft gewoond. Zij heeft zich echter later weder metterwoon in Amsterdam gevestigd en is daar ook overleden.
  - Door Cornelis aangeduid als 'tante Heintje'.

Bronnen: