Johann Gotlieb Kiesewetter


Voeg toe aan uw lijst.

Geboren op: 3-6-1783 te Breitenbach
Overleden op: 24-6-1838 te Amsterdam op de leeftijd van 55 jaar.

Ouders:

Huwelijk(en):

Kinderen:


Klik voor lijst alle afstammelingen.
 1. Jacoba Barbera Kiesewetter     18-2-1807
 2. Henderika Kiesewetter     12-8-1808
 3. Johan Bernard Kiesewetter     24-9-1810
 4. Johannes Martinus Kiesewetter     15-12-1812
 5. Cornelia Maria Kiesewetter     15-8-1814
 6. Cornelia Maria Kiesewetter     27-6-1815
 7. Gerrit Kiesewetter     18-2-1817
 8. Johannes Martinus Kiesewetter     31-10-1818
 9. Jan Frederik Kiesewetter     6-2-1819
 10. Cornelia Maria Kiesewetter     13-9-1820
 11. Frans Kiesewetter     23-12-1822
 12. Maria Magdalena Kiesewetter     27-2-1824
 13. Frans Kiesewetter     25-4-1826
 14. Johanna Hendrika Kiesewetter     24-5-1828
 15. Dorotha Elisabeth Kiesewetter     15-11-1830
 16. Johanna Hendrika Kiesewetter     21-9-1833
 17. Anna Catharina Kiesewetter     6-1-1836

Afstammingslijn:

De vader van Johann Gotlieb Kiesewetter is: Johann Martin Kiesewetter , geboren op: 20-10-1726
De vader van Johann Martin Kiesewetter is: Christiaan Kiesewetter , geboren op: 9-8-1683
Gegevens van de ouders van Christiaan Kiesewetter zijn helaas niet opgenomen in de database.

Bijzonderheden:

  3-6-1783 Volgens andere bronnen geboren in 1781 in 'Breydenbach' (Saksen)
  4-6-1783 Gedoopt op dinsdag 3 juni 1783 te Breitenbach (Duitsland)
Getuigen:
 • Johann Gottlieb Steinmann van beroep Houtvester,
 • Johann Adelarinus Arndt van beroep koopman en
 • Johanna Elisabeth huisvrouw van de heer Johann Nicol Voigt van beroep koopman.
Zie ook de aantekeningen in het archief van Großbreitenbach
  17-4-1807 Acte van ondertrouw. Op deze acte staat dat zijn ouders waren overleden en dat hij van Godsdienst Luthers was. Op dat moment woonde Johann Gottlieb op het adres van zijn toekomstige schoonouders in de JodenBreestraat als slagersknecht. Zijn handtekening onder deze acte van ondertrouw is goed leesbaar:
  10-5-1807 Gehuwd voor de kerk 1807 te Amsterdam met Cornelia Maria Heck. Cornela was een dochter van een slager
Dit huweljk vond dus plaats enkele maanden na de geboorte van Jacoba.
  - Johann Gotlieb had een slagerij/vleeshouwerij in Koningsstraat nr.29, te Amsterdam
  - Mogelijk is deze Johann Gottlieb een broer van Johann Bernard
  24-6-1838 Volgens de overlijdensacte bezat hij geen onroerende goederen
  - Uit een E-mail van Mariette:
Een paar maanden geleden ben ik in het Gemeentearchief Amsterdam geweest om verder te zoeken naar onze voorouders Kiesewetter. Aangezien het mijn beroep is, verwachtte ik meer te kunnen vinden als Oom Piet indertijd. Gelukkig voor ons is Johan Gottlieb Kiesewetter, onze voorvader die naar Nederland kwam, na 1811 weduwnaar geworden en opnieuw getrouwd, om precies te zijn op 19 juli 1820. De huwelijksakten van na 1811 geven veel meer informatie over de achtergronden van bruid en bruidegom als de kerkelijke registers voor die tijd. Uit de huwelijksakte blijkt, dat Johan Gottlieb Kiesewetter een zoon was van Johann Martin Kiesewetter en Barbara Catherina Ehrhardt, beiden tijdens het huwelijk van hun zoon niet meer in leven. Dat laatste gegeven bracht me op het idee om verder te zoeken in de bijlagen bij de huwelijksakten, ook aanwezig bij het Gemeentearchief Amsterdam. We hebben geluk, want dat gaf inderdaad nog meer informatie.
Een van de documenten daar is een "translaat uit het Hoogduitsch" van een verklaring uit 1807 door de tijdelijk voorzanger van de kerk in Breitenbach, de heer R.L. Kohler. Dit document zal indertijd opgemaakt zijn ten behoeve van het eerste huwelijk van Johan Gottlieb. Het luidt als volgt:
Den derden Junij 1783 is een zoon geboren van Johann Martin Kiesewetter, in leven Burger en mr. vleeshouwer alsmede herbergier alhier te Breitenbach en van zijne huisvrouw Juffrouw Barbara Catherina Ehrhardt welke bij den ontvangen Doop de namen Johann Gottlieb bekomen, en de onderstaande personen:
1. Den Heer Houtvester Johann Gottlieb Steinmann
2. Den Heer Koopman Johann Adolarius Arndt,
3. Johanna Elisabeth, Huisvrouw van den heer Johann Nicol. Voigt, koopman,
alhier tot doopgetuigen gehad heeft, alsmede dat de bovengemelde Johann Martin Kiesewetter op den 12 juni 1795 alhier overleden, en deszelfs huisvrouw Juffr. Barbara Catherina geboren Ehrhardt op 21 januari 1791 mede overleden is. Zulks op begeerte uit het kerkregister alhier geextraheerd etc. Breitenbach den 23-3-1807
get. R.L. Kohler, tijdelijk voorzanger
bevestigd door Friedrich August Reinhard(e?), plaatselijk predikant.

Bronnen: