Johann Martin Kiesewetter


Voeg toe aan uw lijst.

Geboren op: 20-10-1726 te Breitenbach
Overleden op: 12-6-1795 te Breitenbach op de leeftijd van 69 jaar.

Ouders:

Huwelijk(en):

Kinderen:


Klik voor lijst alle afstammelingen.
  1. Johann Simon Kiesewetter     2-12-1768
  2. ? Kiesewetter     12-1-1770
  3. Margarethe Kiesewetter     12-1-1770
  4. Johann Bernard Kiesewetter     5-11-1773
  5. Johann Wolfgang Kiesewetter     6-12-1776
  6. Johann Gotlieb Kiesewetter     3-6-1783

Afstammingslijn:

De vader van Johann Martin Kiesewetter is: Christiaan Kiesewetter , geboren op: 9-8-1683
Gegevens van de ouders van Christiaan Kiesewetter zijn helaas niet opgenomen in de database.

Bijzonderheden:

  - Of gehuwd op 9-2-1763??? (datum aangetroffen in eigen bestand, maar waar heb ik dat vandaan?. In brief van Pfarramt staat 1773
  - Zie ook de aantekeningen van het huwelijk in de archieven van Großbreitenbach
  - Uit een E-mail van Mariette:
Een paar maanden geleden ben ik in het Gemeentearchief Amsterdam geweest om verder te zoeken naar onze voorouders Kiesewetter. Aangezien het mijn beroep is, verwachtte ik meer te kunnen vinden als Oom Piet indertijd. Gelukkig voor ons is Johan Gottlieb Kiesewetter, onze voorvader die naar Nederland kwam, na 1811 weduwnaar geworden en opnieuw getrouwd, om precies te zijn op 19 juli 1820. De huwelijksakten van na 1811 geven veel meer informatie over de achtergronden van bruid en bruidegom als de kerkelijke registers voor die tijd. Uit de huwelijksakte blijkt, dat Johan Gottlieb Kiesewetter een zoon was van Johann Martin Kiesewetter en Barbara Catherina Ehrhardt, beiden tijdens het huwelijk van hun zoon niet meer in leven. Dat laatste gegeven bracht me op het idee om verder te zoeken in de bijlagen bij de huwelijksakten, ook aanwezig bij het Gemeentearchief Amsterdam. We hebben geluk, want dat gaf inderdaad nog meer informatie.
Een van de documenten daar is een "translaat uit het Hoogduitsch" van een verklaring uit 1807 door de tijdelijk voorzanger van de kerk in Breitenbach, de heer R.L. Kohler. Dit document zal indertijd opgemaakt zijn ten behoeve van het eerste huwelijk van Johan Gottlieb. Het luidt als volgt:
Den derden Junij 1783 is een zoon geboren van Johann Martin Kiesewetter, in leven Burger en mr. vleeshouwer alsmede herbergier alhier te Breitenbach en van zijne huisvrouw Juffrouw Barbara Catherina Ehrhardt welke bij den ontvangen Doop de namen Johann Gottlieb bekomen, en de onderstaande personen:
1. Den Heer Houtvester Johann Gottlieb Steinmann
2. Den Heer Koopman Johann Adolarius Arndt,
3. Johanna Elisabeth, Huisvrouw van den heer Johann Nicol. Voigt, koopman,
alhier tot doopgetuigen gehad heeft, alsmede dat de bovengemelde Johann Martin Kiesewetter op den 12 juni 1795 alhier overleden, en deszelfs huisvrouw Juffr. Barbara Catherina geboren Ehrhardt op 21 januari 1791 mede overleden is. Zulks op begeerte uit het kerkregister alhier geextraheerd etc. Breitenbach den 23-3-1807
get. R.L. Kohler, tijdelijk voorzanger
bevestigd door Friedrich August Reinhard(e?), plaatselijk predikant
  24-10-1726 Gedoopt op 24/10/1726, zie ook de aantekeningen van zijn geboorte en doop in de archieven van Großbreitenbach
  - Van beroep Vleeshouwer en Herbergier
  - Zie ook de aantekeningen van zijn overlijden in de archieven van Großbreitenbach
  - Johann Martin was eerder gehuwd geweest (naam onbekend) Dit huwelijk duurde 3 jaar, 7 maanden en 25 (29?) dagen. Er werden vier kinderen geboren, die allen (meteen) waren gestorven
  - Het huwelijk van Johann Martin met Barbera duurde 17 jaar, 11 maanden, en 12 dagen. Uit dit huwelijk werden 7 (?) zonen geboren.
  - Johann Martin kreeg een kerkelijke begravenis.

Bronnen: