De 'geschiedenis van het geslacht Kiesewetter' is een boekwerkje samengesteld door Pieter A. Kiesewetter en Wim Kiesewetter. Het hoe en waarom van dit boekwerkje lichten ze zelf toe in hun inleiding.

Ik heb de tekst van dit boekwerkje integraal overgenomen op deze website. Inhoudelijk heb ik niets veranderd. Wel is hier en daar de layout en vormgeving aangepast om de leesbaarheid te vergroten. Ook diverse afkortingen  heb ik soms voluit geschreven om de leesbaarheid te verbeteren. Fouten in de tekst (verkeerde data) heb ik laten staan. Hier en daar heb ik opmerkingen toegevoegd* . (Zet uw muis op de opmerking om deze te lezen.) Soms zijn deze opmerkingen tevens een link naar bijvoorbeeld een foto. Veel namen van personen zijn voorzien van een link naar een plaats in dit document waar meer gegevens van deze persoon zijn opgenomen, of zijn voorzien van een link () naar het gegevensblad van deze persoon.

Veel plezier met lezen.

Hans Kiesewetter; 

DE GESCHIEDENIS VAN HET GESLACHT Kiesewetter.

ALGEMEEN.

Aan het verzoek, om een geslachtsregister van onze familie Kiesewetter samen te stellen, hebben wij (mijn broer Willem en ik) geprobeerd te voldoen.

Als uitgangspunt hadden we de beschikking over papieren van mijn vader Anthonie, n.l.

  1. Een schrift met aantekeningen omtrent geboorten, huwelijken en overlijden van zijn broers en zusters.
  2. Een fotocopie van een ondertrouw-acte van onze eerste stamvader In Nederland, Johann Gottlieb (), jaren geleden min of meer toevallig door mijn broer Wim in Amsterdam op de kop getikt.
  3. Een klein boekje "In Memoriam" van mijn oudoom Cornelis (), geboren in 1849 en door hem geschreven op 70-jarige leeftijd. Hierin vertelt hij het een en ander over het leven van zijn ouders en over zijn ooms en tantes van vaderzijde, dus van de kinderen van onze stamvader Johann Gottlieb.

Verder en vooral van belang was er een enthousiaste en spontane medewerking van de thans nog in leven zijnde generatie van onze familie, die mij allerlei nog onbekende gegevens verstrekte. Het was echt een belevenis om in contact te komen met neven en nichten, die ik soms niet eens kende of in geen tientallen jaren heb ontmoet.

Gewapend met de aldus verkregen informaties hebben wij heel wat dagen moeten besteden aan het zoeken naar spelden in de hooiberg van het Gemeentearchief in Amsterdam en het provinciaal archief in Haarlem. Een nogal moeizaam karwei soms, zij het met genoegen gedaan.

De circa 200 doorgeworstelde acten van geboorte, huwelijk en overlijden vertellen ons veel. Over lief en vooral veel leed, openhartig, onbarmhartig, soms erg tragisch. In de vorige eeuw was er grote zuigelingen- en kindersterfte, overlijden door ziekte als kraamvrouwenkoorts, cholera, T.B.C. enz. Er waren toen veel jonge weduwen en weduwnaars. De medische wetenschap stelde in die tijd niet zo veel voor. 't Grijpt je soms aan, omdat de mensen (onze voorouders) uit die tijd toch voor je gaan leven en je bij hun wederwaardigheden betrokken raakt. Ik denk dat u die indrukken van onze voorouders ook op dezelfde wijze zult (kunnen) beleven. Alles wat we hebben kunnen vinden, wordt in het hiernavolgende verder uitgestald. Wij hopen hiermede uw blik op onze roemruchte familie Kiesewetter wat te hebben verruimd en een wat sterkere band met ons voorgeslacht te hebben gelegd.

Dordrecht/Utrecht 1984

Pieter A. Kiesewetter ()
Willem Kiesewetter. ()