Familie Kiesewetter

Kiesewetter, Tafelkleden en Gordijnen, Den Helder

Dit is een eerste opzet van een Stamboom database van de familie Kiesewetter. Basis is natuurlijk mijn directe familie, maar op dit moment is een aangetoonde familierelatie tussen de Kiesewetters nog niet belangrijk. Vermoedelijk kunnen we in 'Breitenbach' diverse nu bekende takken aan elkaar knopen.

Wie kunt u hier vinden?

Het is dus duidelijk niet de bedoeling zo veel mogelijk familieverbanden in kaart te brengen. Dat doen al diverse andere mensen. Deze site beperkt zich tot 'Kiesewetter'. Hebt u nu juist belangstelling voor een 'aangetrouwde' Kiesewetter, dan vindt u hier dus geen afstammingsgegevens van die persoon. Echter, waar ik websites van stambomen gevonden heb, die in relatie staan tot een van de opgenomen personen, heb ik een link opgenomen. Daar vindt u mogelijk meer.

Op dit moment zijn de namen van 920 personen opgenomen in de database. De database is voor het laatst aangepast op: 9-1-2013

Heeft u opmerkingen of aanvullingen? Ze zijn welkom. Gebruik hiervoor het formulier.

Hans Kiesewetter


Lijst met alle pagina's