Stamvader in Nederland: Johann Gottlieb Kiesewetter.

Hij was geboren in 1781 in Breydenbach (Saksen) en overleed in Amsterdam op 24 juni 1838.

Hoe komt zo'n jonge man daar terecht? Oorlogsgeweld, inlijving in het leger in de Napoleontische tijd, armoede of hongersnood in Saksen ? Wij weten het niet.

In de akte van ondertrouw op 17 april 1807 staat vermeld, dat zijn ouders waren overleden en dat hij van godsdienst Luthers was. Op dat moment woonde hij reeds op het adres van zijn toekomstige schoonouders in de Joden Breestraat als slagersknecht.

Een zeer tragische gebeurtenis geeft ons nog enige informatie over zijn familie. Op 7 maart 1822 overleed in Amsterdam op 21-jarige leeftijd Johannes Nicolaas Kiesewetter() (slagersknecht), eveneens geboren in. Breydenbach (Saksen). Blijkens de overlijdensacte was hij een neef van Johann Gottlieb. Ik neem aan, dat hij kort tevoren door Johann G. was uitgenodigd om naar Amsterdam te komen en daar behulpzaam was in diens slagerij/vleeshouwerij in de Koningstraat.
Hoe dit ook zij, in de overlijdensakte staat vermeld, dat de ouders van de jonge man waren: Johann Bernard Kiesewetter() en Catharina Fresler() (of Tresler)

Waarschijnlijk was deze Johann Bernhard dus een oudere broer van onze stamvader. Opmerkelijk is in dit verband, dat de in 1810 geboren oudste zoon van Johann Gottlieb eveneens Johann Bernhard() werd genoemd. Toen Johann Gottlieb op 56-jarige leeftijd overleed, had hij volgens de overlijdensacte geen onroerende goederen. maar hij was, een beetje oneerbiedig gezegd, wel in het bezit geweest van vele roerende goederen, in de gedaante van zijn 17 kinderen (waarvan er echter 7 op zeer jeugdige leeftijd zijn overleden).

Door het noemen van zijn kinderen komen we dan terecht bij zijn beide echtgenotes, die, zoals bleek, zusters van elkaar waren, n.l. dochters van Johan Martin Heck en Hendrika Rensink, die in 1785 waren gehuwd. De eerste echtgenote heette Cornelia Maria Heck(), geboren 10 febr. 1788 en met Johann G. gehuwd op 19-jarige leeftijd (10 mei 1807). Zij over- leed reeds op 14 dec. 1819, een week na de geboorte van haar 9e kind (kraamvrouwenkoorts ?).

Het 2e huwelijk van Johann G. vond plaats op 19 juli 1820 met de jongere zuster van zijn eerste vrouw, Maria Magdalena Heck(), geboren 15 nov. 1793 en overleden 26 juni 1869. Zij schonk Johann Gottlieb ook nog 8 kinderen.

Oudoom Cornelis vertelt van haar in zijn In Memoriam":

"Zijn tweede vrouw, mijn stiefgrootmoeder, heb ik nog in leven gezien. Ik heb haar eenmaal met mijn moeder bezocht en later nog n- of tweemaal alleen op een reis vanuit den Helder naar Amsterdam. Bij die bezoeken heb ik ook ontmoet een broeder van deze stiefgrootmoeder, dus mijn oudoom Frans Heck. Deze oudoom was sluismeester aan de sluis in de Prinsengracht bij de Brouwersgracht. Hij was weduwnaar, geboren in 1799. Mijn stiefgrootmoeder, die reeds lang weduwe was (sinds 1838) woonde bij hem in. Hij had destijds een zoon en een dochter in leven, beiden ongehuwd. De zoon was zijn vader bij de bediening van de sluis behulpzaam, Ik weet ook niet of zi,j later nog gehuwd zijn. Na deze bezoeken (in het begin van de jaren zestig) hebben wij weinig of niets meer van hen vernomen."

Dit is alles, wat wij over Johann Gottlieb en zijn echtgenotes hebben gevonden.

Opmerkelijk is, dat van het grote gezin met 17 kinderen er uiteindelijk slechts n mannelijke nakomeling het geslacht Kiesewetter kon voortzetten.