" %>

DE NEDERLANDSE TAK VAN DE FAMILIE BEGINT IN AMSTERDAM.

De geschiedenis begint voor ons omstreeks 1800 met de komst van Johann Gottlieb () in Amsterdam. Hij was afkomstig uit Breydenbach in Saksen. Het was een probleem, dat omstreeks 1800 4 mannelijke Kiesewetters in Amsterdam woonden, allen afkomstig uit Saksen.

Een familierelatie kon jammer genoeg niet worden vastgesteld. Saksen omvatte toen grote delen van het huidige West- en Oost Duitsland. Ook op de huidige kaarten komen de plaatsjes Breidenbach/Breitenbach in dit gebied meermalen voor. Pogingen om uit Duitsland verdere informatie te verkrijgen, zijn tot dusver mislukt. Na veel omzwervingen kwam o.a. een brief met "onbekend" terug, via 11 adressen.

(Note van de webmaster: : Inmiddels is de geboorteplaats van Johann Gottlieb wel bekend!)

Behalve onze stamvader Johann Gottlieb waren omstreeks 1800 in Amsterdam wonende:

  1. Johann Peter Kiesewetter(), afkomstig uit Rdestadt (Saksen) (Dit moet Rudolstadt zijn. wm), die op 24 febr. 1785 op 22-jarige leeftijd in Amsterdam in ondertrouw ging met Juliana Charlotta Prymin(), oud 24 jaar, geboren in Hilberghausen (of Stilbenhausen).
    Verder geen gegevens of nakomelingen in Amsterdam gevonden.
  2. Johannes Petrus Kiesewetter(), afkomstig uit Warendorff en geboren in 1754. Hij overleed op 20 jan. 1820.
    Hij was eerst gehuwd met Anna Margaretha Bremin(), maar ging op 17 mei 1802 in Amsterdam (als Jan Pieter) opnieuw in ondertrouw met Adriana de Jong(). Zij was toen 36 jaar oud en afkomstig uit IJsselstein. Zij hadden mogelijk n dochter Christina(), die op 30 sept. 1803 overleed. Verder geen gegevens of nakomelingen gevonden in Amsterdam. De vraag rijst, of nummer 1 (Johann Peter) en 2 (Johannes Petrus) soms familie van elkaar waren: Johann Peter / Johannes Petrus, echtgenotes Prymin / Bremin. (Zowel in kerkelijke als in wereldlijke registers werden vr 1812 de namen vaak fout  -fonetisch, dus op klank en uitspraak-  ingeschreven, hetgeen bij buitenlanders vaak tot wonderlijke naamgevingen leidde).
  3. Johan Nicolaas Kiesewetter,() geboren in Saksen, in Muder bij Coburg in 1782, overleden op 11 okt. 1855. Zijn ouders waren Johann Wolfgang Kiesewetter() en Anna Barbera Mllerin(). Op 30 mei 1813 trad hij in het huwelijk met Elisabeth Martens(). Zij was geboren in 1793 (als dochter van Jan Martens en Mittie Alberts) en overleed vr 1852. Johan Nicolaas was vleeshouwer.
    Het werd een uitgebreide familie met 8 kinderen en veel kleinkinderen, w.o. 7 kleinzonen, geboren n 1846. Voor alle zekerheid is een overzicht van de in Amsterdam verzamelde gegevens van deze familie bijgevoegd.

(klik voor het complete schema, 169 kB TIFF-formaat)