DE FAMILIENAAM Kiesewetter.

Wat de naam Kiesewetter kan betekenen, weten we tot dusver niet. De letterlijke vertaling, Kiezelweer of grindweer, zegt ons nog weinig of niets. Hoe dan ook, de familienaam Kiesewetter stamt hoogstwaarschijnlijk uit het Oosten van Duitsland (Saksen, Thuringen, Silesi, dus in het huidige Polen en de D.D.R.), maar de bezitters van onze familienaam zijn in de loop der tijden uitgezwermd over andere landen en werelddelen. De naam komt o.a. nog veelvuldig voor in Oost- en West Duitsland en verder in Oostenrijk, Nederland, Noord Amerika en Zuid- Afrika.

Of er ergens in het verre verleden n stamvader Kiesewetter is geweest, weten we ook niet. Als het zo zou zijn, moet de familienaam wel zeer oud zijn geweest.

Dat de familienaam toch wel oud is kan worden vastgesteld. De ons momenteel oudst bekende naamgenoot was Johann Kiesewetter, rector van het gymnasium te Weimar. Hij was omstreeks 1715 leermeester van de beroemde Johan Sebastiaan Bach, dus zelf ver vr 1700 geboren.

Uit correspondentie van mijn broer Willem in juni j.l. met een oude rector van een bijzondere school in Goslar blijkt, dat diens Bet-Bet-Betovergrootvader (dus 6 generaties terug) als Hans Kiesewetter was geboren in Silesi, in de buurt van Breslau, omstreeks 1710.

Zo was er ook een Rafael Georg Kiesewetter, geboren in 1773 in Holleschau in Moravi (tegenwoordig Tsjecho Slowakije). Hij was o.a. musicoloog en werd in 1804 hofkrijgsraad in Wenen. Hij werd later als "Edler von Wiesenbrunn" in de adelstand opgenomen.

Om nog maar eens een paar personen te noemen:

  1. Oms treeks 1870 was in Barneveld een orgeljongen met de naam Kiesewetter gesignaleerd.
  2. Omstreeks 1880 had de heer C. Kiesewetter uit Diemersbrug een reisje per luchtballon gemaakt (Was voor zover we weten geen familie) .
  3. Bij wijlen Koningin Wilhelmina kwam vr de 1e wereldoorlog een officier von Kiesewetter op audintie.
  4. Vr de 1e wereldoorlog was in het Tsaristische Rusland professor Kiesewetter als lid van het Ministerie opgenomen.
  5. Verder was er in de 1e wereldoorlog een Duitse duikbootkapitein Kiesewetter en bij de slag om Arnhem in 1944 werd ook de naam van een hoge Duitse officier Kiesewetter genoemd.
  6. Op 15 juni 1919 was er een gouden bruiloft in Austin (stadsdeel van Chicago in de Verenigde Staten) van de heer en mevrouw R. Kiesewetter. Zij woonden daar reeds vr de grote Chicago-brand van 1871.
  7. In 1965 was er in Duitsland een zangtrio van 2 broers en 1 zuster Kiesewetter (Hartmut, Knut en Sigren) die een langspeelplaat "Songs und Balladen" met succes hadden uitgebracht. Zij waren in 1937, 1939 en 1941 geboren in Stettin (tegenwoordig Polen) en in 1945 met hun ouders gevlucht naar West Duitsland.

Al met al vogels van diverse pluimage. Het is uiteraard begrijpelijk, dat de namen van luisterijke figuren voor het nageslacht worden bewaard. Zeer veel andere naamgenoten zijn echter in de vergetelheid terecht gekomen en kunnen niet, of slechts met veel moeite en zoeken, naar voren worden gehaald.

Zo was het ook met onze eerste naamgenoten in Nederland (Amsterdam). Zij waren voornamelijk werkzaam in de z.g. midddenstand, vooral als slagers en brandstoffenhandelaar. Ook de eerste vrouwelijke familieleden zijn veelal met middenstanders gehuwd geweest. Ook daar kom je verder beroepen tegen als timmerman, behanger, winkeliers in manufacturen, grutterswaren enz.

Dit wat de familienaam betreft, d.w.z. een kleine inleiding op de geschiedenis van de Nederlandse tak van de familie Kiesewetter.